Naslovna strana  
Naslovna strana O namaKompanije koje zastupamoProizvodiSlike sa terena Kontakt
 
COMPO
Entec® 26
Entec® Perfekt
Entec® Blau Special
Basacote® Plus 6 M
Nutribor®
Basfoliar® Combi Stipp
Basfoliar® 36 Extra
Floranid® Permanent
Fetrilon® Combi 2
Basfoliar® Activ
Hakaphos® plus
Hakaphos® blau
Hakaphos® grun
Hakaphos® naranja
Hakaphos® inicial
Hakaphos® violeta
Nitrophoska® foliar
K+S Kali
Kelp
: Naslovna :: Kompanije koje zastupamo :: Compo :: Basacote® Plus 6 M :
Basacote® Plus 6 M

Granulirano NPK đubrivo sa kontrolisanim oslobađanjem hranljivih materija.

Sastav:
16% N (ukupni)
       8.6% azota u amonijačnom obliku (NH4)
       7.4% azota u obliku nitrata (NO3)
 8% P2O5, rastvorljiv u neutralnom amonijum-citratu
 5.6% rastvorljiv u vodi
 12% K2O, sav rastvorljiv u vodi
  2% MgO
           1.4% rastvorljiv u vodi
  5% S
            4.0% rastvorljiv u vodi

Sadržaj mikroelemenata:     
0.02% B
         0.05% Cu
         0.4% Fe
         0.06% Mn
         0.015% Mo
         0.02% Zn

Izgled:
Granule zelene boje, svaka granula obložena elastičnom opnom od voska.

Prečnik granula
Prečnik 90% granula je između 2.0  - 4.0 mm.

Nasipna gustina
Oko 1.1 t/m3 (± 50 kg/m3).