Naslovna strana  
Naslovna strana O namaKompanije koje zastupamoProizvodiSlike sa terena Kontakt
 
COMPO
Entec® 26
Entec® Perfekt
Entec® Blau Special
Basacote® Plus 6 M
Nutribor®
Basfoliar® Combi Stipp
Basfoliar® 36 Extra
Floranid® Permanent
Fetrilon® Combi 2
Basfoliar® Activ
Hakaphos® plus
Hakaphos® blau
Hakaphos® grun
Hakaphos® naranja
Hakaphos® inicial
Hakaphos® violeta
Nitrophoska® foliar
K+S Kali
Kelp
: Naslovna :: Kompanije koje zastupamo :: Compo :

COMPO je firma iz Nemačke koja je osnovana 1956. godine.
Na tržištu se pojavljuje sa nizom zaštićenih robnih marki od kojih izdvajamo:

Nitrophoska® - kompleksna mineralna đubriva u obliku granula, sa kalijumom u obliku sulfata, namenjena kao osnovna ili u prihrani.

Hakaphos® (Nitrophoska solub)-kompleksna mineralna đubriva u obliku vodorastvorljivih soli, sa kalijumom u obliku sulfata, namenjena za primenu preko sistema za navodnjavanje i preko lista (folijarno).

Floranid® - kompleksna mineralna đubriva u obliku granula, sa kalijumom u obliku sulfata, i sa kontrolisanim oslobađanjem azota (Isodur®), namenjena za primenu na sportskim terenima, igralištima za golf, javnim zelenim površinama, itd.

Basacote® - kompleksna mineralna đubriva u obliku granula, sa kalijumom u obliku sulfata, namenjena za primenu u proizvodnji cveća, ukrasnog šiblja, četinara, itd. Za razliku od Floranida®, kod ovih đubriva se kontrolisano oslobađaju svi elementi a ne samo azot.

Nutribor®, Fetrilon® - pojedinačna ili kompleksna đubriva sa povećanim sadržajem mikroelemenata, namenjena za primenu preko sistema za navodnjavanje i preko lista (folijarno).

Basfoliar® - kompleksna mineralna đubriva u tečnom stanju namenjena za primenu preko lista (folijarno).

Firma COMPO dosta ulaže u dalja istraživanja i u pogledu iznalaženja novih rešenja sigurno je lider na tržištu. Središte istraživačkih i razvojnih aktivnosti je poljoprivredni centar firme BASF u Limburgerhofu. Tamo se pored iznalaženja novih rešenja u zaštiti bilja razvijaju i novi tipovi đubriva. Kao rezultat takvih istraživanja, novembra 1999 godine pojavljuje se na tržištu nova robna marka, ENTEC®, koja predstavlja prekretnicu u tehnologiji ishrane biljaka i boljeg iskorišćenja primenjenih đubriva.